Co děláme

Poskytujeme služby v následujících oblastech

 Organizační, technické a procesní poradenství související s dopravně správními agendami Ministerstva dopravy ČR

 Zajištění služeb a procesů z oblasti kybernetické bezpečnosti (implementace opatření dle ZoKB a ISO 27k)

 Poskytování služeb spojených se zajištěním souladu s GDPR

 Poskytování služeb řízení kvality

 Analytické a auditní služby v oblasti ICT

 Vývoj vlastního software a dodávky software třetích stran

 Dodávky hardware

 Poskytování síťových služeb

 Pronájem vysoce kvalifikovaných pracovníků v oblasti ICT

 Služby provozu, podpory a bezpečnosti informačních systémů zahrnující podporu provozu infrastruktury a informačních systémů

 Realizace a zajištění provozu webových stránek

 Realizace projektu „tarifní integrace

 

/