Bezpečnostní administrátor

Bezpečnostní administrátor

Na čem budete pracovat

 • Profylaxe OS Windows, Linux z pohledu bezpečnosti
 • Profylaxe vnitropodnikové sítě, síťových komponent, sdílených úložišť a VPN sítí z pohledu bezpečnosti
 • Profylaxe databází a aplikací z pohledu bezpečnosti
 • Provádění interního vulnerability skenování
 • Provádění interních penetračních testů
 • Správa, konfigurace a údržba senzorů pro bezpečnostní monitoring (SIEM)
 • Reakce na bezpečnostní incidenty generované bezpečnostním monitoringem vyžadující zásah
 • Provedení analýzy příčin vzniku bezpečnostních incidentů, zajištění dokumentace a nápravných opatření
 • Předkládání návrhů vedoucích ke zlepšení IT bezpečnosti státního podniku
 • Účast na strategickém rozvoji IT bezpečnosti státního podniku

Co byste měl/a umět

 • Znalost zákona č. 191/2014 Sb. a vyhlášky č. 82/2018 Sb.
 • Znalost zákona č. 317/2014 Sb.
 • Výborná znalost Windows a Linux based systémů z pohledu bezpečnosti
 • Výborná znalost principu fungování IP sítí se zaměřením na problematiku bezpečnosti
 • Velmi dobrá znalost databází MSSQL a PGSQL se zaměřením na problematiku bezpečnosti
 • Dobrá znalost provádění vulnerability skenování
 • Dobrá znalost provádění penetračních testů
 • Analytické a logické myšlení
 • Požadujeme trestní bezúhonnost

Co u nás získáte

 • smysluplnou práci v rozvíjející se společnosti, kterou si sami nastavíte
 • stabilní prostředí státního podniku
 • možnost seberozvoje ve formě školení se zaměřením na oblast IT bezpečnosti
 • tým nadšených profesionálů z oboru IT a facility managementu
 • férové jednání
 • dobrou kávu nonstop

Kontakt