O nás

 

CENDIS, s.p. je státním podnikem, tedy právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Postavení a právní poměry podniku se řídí zákonem č. 77/1997 Sb. o státním podniku ve znění pozdějších předpisů a ostatními závaznými právními předpisy.


CENDIS, s.p. vznikl 15.července 2015 a to transformací státního podniku CIMTO s.p. Touto transformací došlo k zásadní změně podnikatelské činnosti státního podniku a ‚ ‚de-facto‘ k vytvoření “nového” podniku.


Funkci zakladatele CENDIS, s.p. vykonává u podniku Ministerstvo dopravy České republiky.


CENDIS, s.p.  je určen zejména k plnění zakázek pro zakladatele a jemu podřízených organizací.


CENDIS, s.p. je držitelem certifikátu NBÚ pro seznamování s informacemi do stupně utajení “DŮVĚRNÉ”.


CENDIS, s.p. je ve smyslu zákona o veřejných zakázkách veřejným zadavatelem, tedy při zadávání veřejných zakázek postupuje v liteře zákona o veřejných zakázkách.

/