Zkušební provoz – 1. fáze

První fáze zkušebního provozu je zaměřena na test nastavení aplikace pro pořízení digitalizované fotografie a digitalizovaného podpisu a nastavení pracovišť ORP.

Distribuce kamer a podpisových tabletů probíhá prostřednictvím Centra služeb pro silniční dopravu, zásilky jsou rozesílány spolu s dodávkami nových řidičských průkazů přímo na příslušná pracoviště ORP.

Všechny potřebné podklady, metodika a administrátorské a uživatelské příručky, stejně jako instalační soubory aplikace jsou ke stažení na stránce zabezpečené heslem zde.

V týdnu od 28.5. do 1.6.2018 nahrávejte prosím testovací fotografie k vyhodnocení ve Státní tiskárně cenin do úložiště s.p. Cendis na této stránce. Tato stránka je zabezpečena stejným heslem.

V případě dotazů ohledně zkušebního provozu, IT problematiky nebo nastavení pracovišť se prosím obracejte na kontakty uvedené v seznamu kontaktů nebo na e-mail .

Pokud potřebujete konzultaci k pořízeným fotografiím, posílejte je prosím také na e-mail uvedený výše.

V souvislosti s instalací SW bych ještě rád upozornil, že během testování bude nutné provést celkem 3 instalace SW.

  • První bude nyní pro testování samotné aplikace a pro nácvik focení na jednotlivých pracovištích. Tato instalace umožňuje ukládat fotografie na disk pro jejich vyhodnocení a možného zaslání ke konzultaci a později ke schválení Státní tiskárnou cenin.
  • Ve druhé instalaci budou nastaveny komunikační protokoly pro odeslání fotografií do testovacího prostředí IS CRŘ a IS DT. Tato instalace bude provedena před zahájením druhé fáze testování.
  • Třetí instalace bude před spuštěním (tedy nejpozději do 1.7.2018), kdy budou ve fotoaplikaci nastaveny komunikační protokoly pro odesílání fotografií do produkčního prostředí IS CRŘ a IS DT.

Děkujeme a přejeme hodně úspěchů při práci s novým softwarem i hardwarem v rámci testovacího provozu.

/