Zkušební provoz – 2. fáze

Dnem 12.6.2018 začíná 2. fáze testů v rámci projektu „Digitalizace a rozvolnění“.

Cílem testů je ověření správného propojení SW pro pořízení fotografií a podpisů s Centrálním registrem řidičů (IS CRŘ) a Informačním systémem digitálního tachografu (IS DT). Dalším hlavním cílem je seznámení všech příslušných zaměstnanců ORP se změnami těchto informačních systémů především v souvislosti s rozvolněním a k umožnění nácviku práce s novými funkcemi.

Věnujte prosím pozornost těmto informacím k testování a následně prosím stáhněte, nainstalujte, přečtěte a začněte testovat.

Podrobně jsou informace zpracovány v metodice, která je ke stažení spolu se všemi aktuálními příručkami a instalačními soubory na adrese https://www.cendis.cz/projekty/orp/prezentace/.

Stručný obsah testů:

IS CRŘ

11.6. dostaly oficiální kontaktní osoby každé ORP přihlašovací údaje do testovacího prostředí a testovací osoby, které jsou v tomto prostředí vytvořeny. Jedna osoba je místně příslušná, druhá je místně nepříslušná.

Testovací prostředí IS CRŘ pro ORP je dostupné z prostředí internetu na adrese:

https://crr-tst.mdcr.cz/CRR

V testovacím prostředí můžete vyzkoušet všechny funkce IS CRŘ tak, jak budou fungovat po 1. 7. 2018.

Podrobný popis najdete proklikem na odkaz v metodice.

Za účelem ověření nových funkcí ISCRŘ žádáme všechny ORP o:

 1. Vyhledání testovací osoby v CRŘ ve Vaší působnosti.
 2. Zaevidování nové žádosti o ŘP pro tuto osobu ve vaší působnosti.
 3. Vyhledání testovací osoby v CRŘ mimo vaši působnost.
 4. Zaevidování nové žádosti o ŘP pro osobu mimo vaši působnost.

Jak poznáte, že vše proběhlo správně?

Prvním krokem k úspěchu je zaevidování nové žádosti, které projde všemi kontrolami v rámci vložení nové žádosti a tím se dostane do stavu „podaná“. Nově se jedná především o vložení digitalizované fotografie a podpisu. Pro zaevidování žádostí používejte čísla tzv. barkodů ze skutečných tiskopisů žádostí o ŘP. Jedná se o testovací prostředí a použití reálných barkodů nebrání jejich následnému použití v běžné aplikaci IS CRŘ. Po úspěšném vložení žádosti proveďte její vytištění pomocí příslušného tlačítka. Tisk můžete provést na nový tiskopis žádosti o ŘP, ale postačí kontrolní výtisk na obyčejný kancelářský papír.

Ve večerních hodinách každý den proběhne tzv. „balíkování“. V rámci balíkování je prováděna, tak jako ve stávající verzi aplikace, automatizovaná kontrola zaevidovaných údajů žádostí. Pokud bude vše v pořádku, dojde po balíkování u dané žádosti ke změně stavu žádosti na „odeslaná“. Pokud tedy následující den uvidíte u Vámi zaevidované žádosti stav „odeslaná“, úspěšně jste se dostali na konec testu. Vaše žádost je v pořádku a čeká na zpracování a výrobu dokladu v STC. Gratulujeme.

Poslední krok, tj. zaevidování nového ŘP po zpracování žádosti v STC, již v rámci tohoto testu provádět nebudete, protože v rámci testovacího provozu není možné zajistit výrobu dokladů v STC. Správnost nabalíkovaných dat na straně STC tak bude ověřena individuální kontrolou těchto dat pracovníky STC.

Jak již bylo výše uvedeno, v rámci testu je nutné provést alespoň jedno zaevidování žádosti pro osobu v působnosti a jedno pro osobu mimo působnost. Do nabalíkování žádostí je standardně možné mít pro jednu osobu pouze jednu neodeslanou žádost. Tuto žádost lze libovolně měnit, popř. smazat a znovu založit. Po nabalíkování je žádost přesunuta do stavu „odeslaná“ a není již možné její smazání nebo úpravu většiny údajů provést. Je ale možné provést zaevidování další žádosti.

V rámci testu je rovněž možné založit další cizí osoby dle potřeby, a to stejným způsobem, jako činíte již v dnešní době v IS CRŘ. V dohledné době bude možné založit nové cizí osoby i mimo působnost. Do té doby provádějte testy prosím jen na osobě mimo působnost, která Vám byla „přidělena“.

POZOR. S ohledem na velmi omezené množství testovacích osob v ROB není bohužel možné provádět plošné testování dotahování fotografií z Evidence občanských průkazů a Evidence cestovních dokladů a pro účely plošného testování ze strany ORP budou použity pouze tzv. osoby cizí. Cílem testování je především osvojení si činnosti focení a podepisování na novém technickém vybavení Vašich pracovišť.

Výsledky testu prosím zaznamenejte do zaslané tabulky a pošlete do pátku 15.6. Pokud bude vše OK, jsme připraveni na ostrý provoz od 2.července.

Pokud ne, tak další dny máme pro případné odstranění chyb, vad, nedostatků.

Testovací prostředí bude přístupné pro všechny ORP do odvolání (minimálně však do 13. 7. 2018) a proto doporučujeme ve Vašem vlastním zájmu provádět další testy a maximálně se se systémem seznámit a vše si co nejlépe osvojit před přechodem do ostrého provozu.

 

IS DT

Pro ověření funkčnosti provedených úprav v rámci projektu DIGI v IS DT je možné využít testovací prostředí IS DT (https://dt-test.mdcr.cz/tachograf_test/).

Pro přihlášení použijte své standardní přihlašovací údaje jako do běžné produkční verze IS DT.

V testovacím prostředí je možné pořídit žádost o paměťovou kartu řidiče (KŘ) a jsou zde testovací ŘP, na kterých je možné si odzkoušet funkcionality.

Podrobný návod opět najdete v metodice.

Cílem testu je převést žádost do stavu „Zkontrolováno“.

Pokud bude žádost ve stavu „Zkontrolováno“, je test úspěšně dokončen.

Výsledky testů zaznamenejte také do tabulky a celou ji pak za ORP zašlete na adresu

Zaslání tabulky bude kontrola, že test na ORP proběhl správně a ORP je připraveno na přechod na ostrý provoz.

Aplikace foto a podpis

Věnujte prosím pozornost metodice, článeku 5.1.1.

Zde je popsáno několik změn, které jsou na základě zkušeností z prvního kola testů zapracovány ve fotoaplikaci.

V této fázi testování je software nastaven tak, že:

 • se spustí automaticky příkazem z IS CRŘ nebo IS DT
 • sám se zase pak zavře
 • vyfocené fotografie a podpisy pošle rovnou do IS CRŘ neb IS DT a neukládá je na disk

Budete-li potřebovat nebo chtít testovat jen focení s ukládáním fotek na disk, využijte možnost spustit aplikaci pro focení z příkazové řádky photo.exe –test iscrr. Pak bude i možné ukládat fotky na disk v počítači. Obdobně to platí i pro aplikaci Podpis.

Doporučujeme opravdu vyfotit před ostrým spuštěním co nejvíce fotek.

Harmonogram

 • Od 12.6.18
  • Instalace a testování
 • Do 15.6.18
  • Informace o výsledku testování – průběžně zasílat do Cendisu (tabulka viz příloha na adresu )
 • 18.6.18 ÷ 22.6.18
  • Oprava chyb a přetestování (+ pokračování testování na ORP dle vlastního uvážení jen foto nebo žádost)
 • 25.6.18 ÷ 30.6.18
  • Příprava ostré verze (bude nutná nová instalace SW pro foto a podpis, kde bude již nastaveno spouštění SW z produkčního prostředí a ukládání fotek do produkčního prostředí IS CRŘ i IS DT. Toto je nezbytné provést před spuštěním, naplánujte si tedy s vašimi IT specialisty termín, kdy instalaci provedete. SW bude z naší strany připraven ke stažení a instalaci od 25.6.2018
 • 28.6. odpoledne + 29.6. celý den
  • zavřeno pro příjem žádostí IS CRŘ (zpracování starých žádostí v STC)
 • 30.6. – 1.7.18
  • Spuštění nového systému
 • 1.7.18
  • Ostrý test (Cendis + STC + ICZ) – ověření všech funkcí po přepnutí + zpracování prvních žádostí a vydání prvních dokladů (netýká se ORP)
 • 2.7.18
  • Spuštění ostrého provozu (týká se všech ORP)

Helpdesk

V případě problémů se obracejte na helpdesky aplikace, ve které jste tento problém zaznamenali.

Helpdesk Cendis

tel.: 222 266 751

email:

Provozní doba: 7 – 17

Řeší problémy s fotoaplikací, kamerami a podpisovými tablety

 

Helpdesk ICZ

tel.: 800 148 429 nebo je možné technickou podporu kontaktovat přímo z IS CRŘ

Řeší všechny problémy spojené Informačním systémem Centrálního registru řidičů.

 

Helpdesk Státní tiskárny cenin

tel.: 603 197 054

email.:

Řeší problémy spojené s informačním systémem Digitální tachograf

/