Harmonogram projektu a rozdělení odpovědností

V níže uvedené tabulce přinášíme souhrnný přehled projektu Digitalizace fotografií a podpisů a částečné rozvolnění místní příslušnosti agendy řidičů.

Detailněji rozepsány a podbarveny jsou hlavně body, které se přímo dotýkají obcí s rozšířenou působností. Ostatní práce jsou zobrazeny hlavně s ohledem na komplexnější informaci o projektu. Dílčí činnosti a termíny ve větším detailu řešíme průběžně s Ministerstvem dopravy ČR a příslušnými subdodavateli.

Pokud nenajdete odpověď na svou otázku nebo připomínku v sekci otázek a odpovědí, směrujte prosím případné dotazy a žádosti o upřesnění na osoby uvedené v kontaktech.

Kliknutím na obrázek stáhnete soubor ve formátu pdf
Rozdělení odpovědností

Zpět

/