Financování a zajištění služeb

Záznam o změnách:

  1. 29. 1. 2018 – zveřejnění (body 1–3)

1. Zajištění vybavení pro pořízení fotografie a podpisu

Zařízení pro pořízení fotografií a podpisů zajistí Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím státního podniku Cendis.
Cendis, s. p., je odpovědný za vývoj softwaru pro pořízení digitalizovaných fotografií a podpisů a zároveň za to, že celý systém bude správně fungovat. Proto je pověřen také zajištěním odpovídajícího hardwaru, tedy zařízení pro pořízení fotografií a podpisů, a zajištěním vzájemné kompatibility a návaznosti se všemi ostatními informačními systémy, včetně přenosu pořízených fotografií a podpisů do těchto IS.

V dřívější fázi projektu se pomýšlelo na variantu, že pořízení a následná správa a údržba potřebného hardwaru budou zcela na straně obcí s rozšířenou působností. Pro prvotní vybavení hardwarem byla uvažována dotace ze strany Ministerstva dopravy ČR.

S ohledem na výše uvedené a zároveň na fakt, že pro zajištění bezzávadového rozběhu systému bude vhodné zajistit jednotné vybavení, které projde před spuštěním všemi potřebnými testy a u nějž bude zajištěna kompatibilita se všemi systémovými změnami, rozhodlo Ministerstvo dopravy ČR o zajištění vybavení svými prostředky s využitím státního podniku Cendis. Z tohoto důvodu nebude tedy poskytnuta dříve uvažovaná dotace na zakoupení předmětného hardwaru.

2. Provoz a podpora softwaru a hardwaru

Během provozu po spuštění systému bude státní podnik Cendis odpovědný za provoz a podporu softwaru a hardwaru nutných pro pořízení digitalizované fotografie a digitalizovaného podpisu.
Před spuštěním budou zveřejněny kontaktní údaje na technickou podporu Cendis, s. p., která zajistí případný servis, podporu a záruční či servisní podmínky.
Stejně tak bude Cendis, s. p., odpovědný za aktualizace předmětného softwaru.

Informace k servisu a podpoře zveřejníme později.

3.  Úpravy interiéru pracovišť a PC

Odpovědnost za přípravu a úpravy pracovišť agendy řidičů na základě informací uvedených v sekci Vzorová pracoviště a doporučení MD ČR, respektive Cendis, s. p., je na straně každé obce s rozšířenou působností. Obdobně je nutné pro bezzávadový provoz systému zajistit potřebné IT vybavení s doporučenou konfigurací uvedenou v sekci IT problematika – konfigurace PC.

Náklady s případnými úpravami a vybavením nese každá obec s rozšířenou působností. Tyto náklady budou ORP kompenzovány nárůstem poplatků souvisejících s předmětnou zákonnou úpravou.

Zpět

Zpět na hlavní stránku projektu

/