Tarifní integrace

Projekt tarifní integrace vychází z principů a z koncepce fungování Systému blíže specifikovaném v materiálu „Návrh realizace přímého tarifního odbavení v rámci České republiky“ schváleného poradou ministra dopravy ČR dne 25. května 2017. Předmětem návrhu Systému je dosažení možnosti cestujícího přepravit se na jeden jízdní doklad mezi dvěma libovolnými body určité dopravní sítě bez ohledu na použití smluvního dopravce/smluvního dopravního systému včetně zajištění možnosti vyhledávání spojení, stejně tak i zajištění možnosti nákupu jízdního dokladu. Cílem projektu tarifní integrace je „změkčit“ nařízenou liberalizaci železničního trhu v České republice a umožnit tak cestujícím využívat služeb železniční dopravy jednoduchým, přehledným a efektivním způsobem.

CENDIS, s.p. spolupracuje s železničními podniky, dopravními systémy, Ministerstvem dopravy a kraji na určení přesné definice fungování systému tarifní integrace a to zejména způsobem vymezení technických podmínek a přístupových smluv k Systému. Veškeré pracovní materiály jsou prozatím určené pro vnitřní potřebu a nejsou tak (až na publikované výjimky) na těchto webových stránkách veřejně dostupné.

/