Správa RSV a IS TP

naseprojekty
naseprojekty

Správa RSV a IS TP

Co jsou RSV a IS TP?

Registr silničních vozidel (také Informační systém centrálního registru vozidel, CRV) slouží k evidenci vozidel provozovaných na území ČR. Jeho funkčnost vychází z právní úpravy, uvedené v Zákoně 56/2001 Sb. a v souvisejících právních předpisech.

Centralizovaný systém stanic technické kontroly, aktuálně Informační systém technických prohlídek, je on-line centralizovaný informační systém STK. Obdobně je realizován i centrální informační systém stanic měření emisí (SME).

Proč je RSV a IS TP důležitý?

Registr silničních vozidel je jedním z nejdůležitějších a nejrozsáhlejších registrů veřejné správy, který slouží orgánům veřejné správy i občanům.

IS TP (CIS STK) je taktéž registrem s mimořádným významem pro subjekty veřejné správy i občany.

Technické řešení systémů

Systém RSV je navržen jako centralizované řešení. Uživatelé k němu přistupují prostřednictvím internetového prohlížeče ze svých pracovních stanic. Oddělení kompetencí v systému (přístup do RSV, registru diplomatických vozidel, zvláštních registračních míst) je řešeno na úrovni systémových oprávnění.

V současnosti je aplikace CIS STK (IS TP) provedena jako tenký klient, webová aplikace, kde jednotlivá STK (operátoři), pomocí formulářů vkládají údaje do systému. Uvedeným řešením je zajištěna centrální správa jak dat samotných, tak i uživatelů aplikace a jim přiřazených rolí.

Centrální část systému tvoří aplikační a publikační vrstva a databázová vrstva, aplikační a publikační vrstva jsou realizovány jako webové aplikace běžící na IIS. K aplikační a publikační vrstvě přistupují klienti systému CIS STK a externí systémy; přístup probíhá jednak ze sítě internet, jednak prostřednictvím publikace v CMS.

Naše činnosti a expertíza

Role CENDIS

Společnost CENDIS zajišťuje u obou registrů služby projektového řízení, řízení kvality, řízení dodavatelů a dokumentační podporu.

Kvůli nezbytným prostupům jsou zajišťovány též služby koordinace vývoje a zdrojů jako součást řízení programového portfolia klíčových informačních systému gesčního odboru O150.