Supervizor systému elektronického mýta

Slider

Supervizor systému elektronického mýta

Co přinese?

Pokročilou technickou kontrolu řádného výběru mýtného a expertní kontrolu plnění kvalitativních a kvantitativních ukazatelů souvisejících služeb. Ty na základě smlouvy pro ŘSD zajišťuje od 1. 12. 2019 provozovatel systému elektronického mýta, sdružení společností CzechToll s.r.o. a SkyToll, a.s.

Proč je důležitý?

V souvislosti s přechodem z mikrovlnné na satelitní technologii a rozšířením sítě zpoplatněných pozemních komunikací o vybrané úseky silnic I. třídy je Supervizor spoluzodpovědný za to, aby rizika způsobená technologickou nepřesností byla co nejmenší, a stát tak nepřicházel o příjmy, které chce ze zpoplatněných komunikací získat a zpětně investovat do jejich údržby a rozvoje.

Kdy bude hotovo?

CENDIS je připraven převzít roli supervizora

Jak je na tom teď?

Připraveno

Pověření, cíle a naše zapojení

Z čeho vychází

Novela zákona o pozemních komunikacích a přechod na satelitní systém výběru mýta při využití zpoplatněných úseků si vyžaduje nové nástroje pro nezávislou kontrolu a měření parametrů systému.

Co projekt řeší

Činnost supervizora zahrnuje:

  • Přípravu Prováděcího předpisu
  • Nezávislé průběžné měření a sběr dat o provozu vozidel na zpoplatněných úsecích pozemních komunikací
  • Nezávislé průběžné vyhodnocení ukazatelů
  • Nezávislé vyhodnocení kvality služeb poskytovatelů elektronického mýtného
  • Odborné technické, ekonomické a organizační poradenství ve věcech elektronického mýtného v souvislosti s měřením a vyhodnocením

Role CENDIS

Objednavatelem projektu je Ředitelství silnic a dálnic. CENDIS poskytuje odborné kapacity v oblasti vývoje a správy systémů a zkušenosti s provozem informačního systému celorepublikového rozsahu.
Náš projektový tým vybral ideálně umístěné lokality pro statistická monitorovací zařízení a navrhl vybavení kontrolního vozidla.

Vývojový tým CENDIS realizuje softwarové řešení pro sběr a analýzu dat, včetně zpracování Big Data z datových skladů provozovatele mýtného systému. Nové aplikace umožní dohled v reálném čase a vizualizaci podrobných výkazů a statistik.

Provozní tým CENDIS bude mít na starosti pravidelnou údržbu měřících zařízení, průběžnou správu systému a kompetence dohledového centra na celonárodní úrovni.