Supervizor systému elektronického mýta

Obrázek 1
Obrázek 1

Supervize Systému elektronického mýta (SSEM)

Co přináší?

 • Projekt supervize představuje pokročilou technickou kontrolu řádného výběru mýtného, které pro Ředitelství silnic a dálnic od 1. 12. 2019 zajišťuje provozovatel systému elektronického mýta, sdružení společností CzechToll s.r.o. a SkyToll, a.s.
 • Supervize je souhrn nástrojů pro měření a vyhodnocení účinnosti jednotlivých parametrů systému.
 • Nové aplikace umožňují dohled v reálném čase a vizualizaci podrobných výkazů a statistik.
 • Stát ušetřil až 170 milionů korun díky souběhu projektu SSEM s projektem EDAZ (Elektronická dálniční známka).

Role CENDIS

 • Ředitelství silnic a dálnic si u státního podniku CENDIS objednalo kompletní vývoj supervize systému elektronického mýtného a jeho správu.
 • Projektový tým připravil prováděcí předpis, realizoval softwarové řešení pro sběr a analýzu dat, včetně zpracování Big data z datových skladů provozovatele systému elektronického mýta a průběžně vybírá ideálně umístěné lokality pro statická i mobilní monitorovací zařízení.
 • Zajišťuje nezávislé průběžné měření a sběr dat o provozu vozidel na zpoplatněných úsecích pozemních komunikací a průběžné vyhodnocení ukazatelů.
 • Nezávisle vyhodnocuje kvalitu služeb poskytovatele systému elektronického mýta.
 • Poskytuje odborné technické, ekonomické a organizační poradenství ve věcech elektronického mýtného v souvislosti s měřením a vyhodnocením.
 • Provozní tým pravidelně udržuje měřící zařízení, průběžně spravuje systém a vykonává kompetence dohledového centra na celonárodní úrovni.
 • Je spoluzodpovědný za minimalizaci rizik způsobených technologickou nepřesností. Stát tak nepřichází o příjmy, které chce ze zpoplatněných komunikací získat a zpětně investovat do jejich údržby a rozvoje.
 • Od roku 2023 je spuštěna EETS (Evropská služba elektronického mýtného). Každý účastník silničního provozu má možnost přístupu k infrastrukturám mýtného systému v jednotlivých zemích EU prostřednictvím jedné smlouvy a jedné palubní jednotky. Role CENDIS jako supervizora pokrývá i toto významné rozšíření celého systému.
 • Díky HW a SW výbavě pro mobilní sběr dat na komunikacích v rámci ČR je CENDIS schopen nad rámec projektu SSEM za určitých podmínek realizovat i další dílčí krátkodobé projekty. Příkladem je zakázka uskutečněná pro Ministerstvo dopravy ČR, kdy CENDIS zajišťoval statistiky o vytížení místní komunikace v rámci plánování silničního obchvatu obce.