Systém jednotného tarifu

Slider

Systém jednotného tarifu

Co přinese?

Moderní, univerzální otevřenou jízdenku, která platí u všech dopravců a zajišťuje cestujícím všechna práva plynoucí z jednotné přepravní smlouvy.

Nový neutrální a férový systém clearingu jízdného mezi dopravci, včetně lepších informací pro objednatele veřejné dopravy.

Proč je důležitý?

Liberalizace na železnici přinesla více možností díky novým dopravcům, je však potřeba zachovat srozumitelnost a přívětivost celého systému pro všechny cestující. V následujících letech pestrost železničního provozu ještě vzroste, a tak je otevřená jednotná jízdenka správným řešením.

Kdy bude hotovo?

Systém bude spuštěn v roce 2020

Jak je na tom teď?

Ve vývoji 70%

Pověření, cíle a naše zapojení

Z čeho vychází

Systém jednotného tarifu (SJT) vychází z koncepce materiálu Návrh realizace přímého tarifního odbavení v rámci České republiky, schváleného poradou ministra dopravy ČR dne 25. května 2017. Předmětem návrhu je dosažení možnosti cestujícího přepravit se na jeden jízdní doklad mezi dvěma libovolnými body dopravní sítě bez ohledu na použití dopravce nebo dopravního systému.

Co projekt řeší

Cílem projektu je umožnit cestujícím využívat služeb železniční dopravy jednoduchým, přehledným a srozumitelným způsobem. Systém pod komerčním názvem OneTicket – Jedna jízdenka umožní vyhledání spojení, nákup jízdního dokladu, zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace (PRM), reklamace a uplatnění práv z přepravní smlouvy. Všechny funkce budou dostupné na internetu i skrze fyzická prodejní místa dopravců tak, jak tomu bylo dosud.

Role CENDIS

CENDIS spolupracuje s železničními podniky, integrovanými dopravními systémy, Ministerstvem dopravy a kraji na zavedení systému podle určených pravidel.

Náš projektový tým se podílel na nastavení podmínek přepravy, cenotvorby, přepravních produktů a technických požadavků na implementaci.

Od roku 2018 vývojový tým CENDIS v Praze a Brně pracuje na implementaci komplexního jádra systému, včetně modulů pro správu tarifní sítě, jízdních řádů, vyhledávání, administrace a rozhraní API pro dopravce.

Součástí provozu od roku 2020 bude také Portál cestujícího, umožňující nákup a správu jízdních dokladů, mobilní řešení a Open Data rozhraní zajišťující přístup k otevřeným informacím.