Systém jednotného tarifu

Obrázek 1
Obrázek 1

Systém jednotného tarifu

Co přinese?

Systém jednotného tarifu nabízí lidem moderní, univerzální otevřenou jízdenku, která platí u všech dopravců a zajišťuje cestujícím všechna práva plynoucí z jednotné přepravní smlouvy. Přináší také nový neutrální a férový systém clearingu jízdného mezi dopravci, včetně lepších informací pro objednatele veřejné dopravy.

Proč je důležitý?

Liberalizace na železnici přinesla více možností díky novým dopravcům. Je však potřeba zachovat srozumitelnost a přívětivost celého systému pro všechny cestující. V následujících letech pestrost železničního provozu ještě vzroste, a tak je otevřená jednotná jízdenka správným řešením.

Kdy bude hotovo?

Systém byl spuštěn do ostrého provozu 13. prosince 2020.

Jak je na tom teď?

V provozu 100%

Pověření, cíle a naše zapojení

Z čeho vychází

Zavedení Systému jednotného tarifu (SJT) ukládá zákon o drahách (226/1994). Vychází z koncepce Návrhu realizace přímého tarifního odbavení v rámci České republiky, schváleného poradou ministra dopravy dne 25. května 2017. Předmětem návrhu je, aby se cestující mohl přepravit na jeden jízdní doklad mezi dvěma libovolnými body dopravní sítě bez ohledu na to, kterého dopravce nebo dopravní systém se rozhodne využít.

Co projekt řeší

Cílem projektu je umožnit cestujícím využívat služeb železniční dopravy jednoduchým, přehledným a srozumitelným způsobem.

Systém s komerčním názvem OneTicket – Jedna jízdenka zajistí v plném provozu vyhledání spojení, nákup jízdního dokladu, přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace (PRM), reklamaci a uplatnění práv z přepravní smlouvy. Všechny funkce budou dostupné na internetu i na fyzických prodejních místech dopravců tak, jak tomu bylo dosud.

Role CENDIS

CENDIS spolupracuje s železničními podniky, integrovanými dopravními systémy, Ministerstvem dopravy a kraji na zavedení systému podle určených pravidel.

Náš projektový tým se podílel na nastavení podmínek přepravy, cenotvorby, přepravních produktů a technických požadavků na implementaci.

Od roku 2018 vývojový tým CENDIS v Praze a Brně pracuje na implementaci komplexního jádra systému, včetně modulů pro správu tarifní sítě, jízdních řádů, vyhledávání, administrace a rozhraní API pro dopravce.

Součástí provozu od roku 2020 bude také portál cestujícího umožňující nákup a správu jízdních dokladů, mobilní řešení a Open Data rozhraní zajišťující přístup k otevřeným informacím.