Základní údaje a vznik

Základní údaje a vznik státního podniku

Základní údaje

CENDIS, státní podnik
Adresa: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, 110 00
Den vzniku společnosti: 29.12.1990
Právní forma: státní podnik
IČO: 003 11 391
DIČ: CZ00311391

Předmět podnikání

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Hostinská činnost

Předmět činnosti

Výroba, obchod a služby v oblasti ICT

 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Nákup zboží za účelem prodeje a prodej zboží
 • Poskytování a prodej software
 • Poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti
 • Vývoj a výroba SW, implementace SW
 • Provozování hardware a software
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

 • Výroba, opravy, instalace, oživování, zapojování a zkoušení nevyhrazených elektrických strojů, přístrojů a elektrické výzbroje, zejména elektromotorů, transformátorů, regulátorů, vypínačů, usměrňovačů, elektrických zdrojů světla, akumulátorů a baterií, přičemž jde o zařízení pracující na střídavém napětí vyšším než 50 V nebo stejnosměrném napětí vyšším než 75 V
 • Provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů. Výroba elektronických výrobků a zařízení spotřební, průmyslové, kancelářských strojů a počítačů, připojovaných do sítě nízkého napětí, jejich instalace, opravy, údržba, demontáž a montáž
 • Montáž, údržba a servis zařízení pro vysílání, zpracování, přenos a příjem informací jakéhokoli druhu po vedení radiovými, optickými či  jinými prostředky využívajícími elektromagnetických vln. Základními skupinami telekomunikačních zařízení jsou zejména drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně kabelových souborů, drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně kabelových souborů, kabelová vedení s optickými vlákny v místních a dálkových sítích včetně kabelových souborů, telefonní ústředny včetně příslušných kabelových rozvodů (telefonní ústředny veřejné, pobočková, zařízení pro datovou síť integrovaných služeb), radioreléová zařízení (analogová, digitální), přenosové systémy (analogové a digitální včetně linkového traktu, výstavba linkového traktu), koncová telekomunikační zařízení (osobní počítače, telefonní přístroje, záznamníky, dálnopisné stroje, faxy, karty faxové, modemové), speciální telekomunikační zařízení (klasické signálové rozvody a zařízení, komunikátory pro poplachové systémy), vysílací a přijímací rádiová zařízení (stanice a sítě pozemní pohyblivé služby, občanské radiostanice, telemetrické stanice, rádiové přenosová zařízení a poplachové systémy, systémy pro předávání zpráv, rádiové vysílače pro přenos dat, pohyblivé vysílací rádiové stanice digitálního radiotelefonního systému a analogového radiotelefonního systému, základnové stanice a zařízení digitálního radiotelefonního systému a analogového radiotelefonního systému).

Supervize mýtného systému

Vznik státního podniku

CENDIS je státní podnik, který pro svoje účely zřídilo Ministerstvo dopravy České republiky jako své Centrum dopravních informačních systémů.

Podnik poskytuje organizační, technické a procesní poradenství související s dopravněsprávními agendami. Založen byl 15. července 2015 jako nově vytvořený podnik z původně transformovaného CIMTO s. p. Ministerstvo dopravy ČR je hlavním zadavatelem zakázek, přičemž CENDIS kooperuje i s organizacemi podřízenými přímo ministerstvu.

Portfolio našich služeb pokrývá všechny oblasti spojené s informačními a komunikačními technologiemi.

Podnik byl založen dne 1. ledna 1991 podle zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím předsedy Správy federálních hmotných rezerv ze dne 20. prosince 1990, č.j. SP-562/90, ve znění pozdějších rozhodnutí.

Funkci zakladatele vykonává u podniku Ministerstvo dopravy. Osobou oprávněnou jednat jménem zakladatele je státní tajemník Ministerstva dopravy. Podnik je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s právem hospodařit s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Postavení a právní poměry podniku se řídí zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů a ostatními závaznými právními předpisy.