Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě

NKM1
NKM1

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (RPSD)

Co přináší?

  • Systém nabízí jednotnou databázi informací o podnikatelích v silniční dopravě a řidičích taxislužby, kterou potřebují dopravní úřady pro svoji činnost.
  • Je napojen na obdobné systémy členských států Evropské unie, což zaručuje vzájemnou efektivní výměnu údajů o dopravcích.
  • Ve veřejné části systém zpřístupňuje informace, jejichž publikování ukládá zákon – identifikační údaje podnikatelů v silniční dopravě, údaje o koncesích, počtu velkých vozidel, eurolicencích a odpovědných zástupcích.
  • O výpis neveřejných údajů vedených v RPSD lze požádat. Může to udělat osoba, které se tyto informace týkají nebo někdo jiný, ale pouze na základě písemného souhlasu dotčené osoby s ověřeným podpisem. Žádost je možné podat u místně příslušného krajského dopravního úřadu, v případě žádostí o informace o podnikatelích v taxislužbě či řidičích taxislužby u úřadu obce s rozšířenou působností, případně u magistrátu statutárního města.

 

 

 

 

Role CENDIS

  • Systém RPSD pro Ministerstvo dopravy provozuje státní podnik CENDIS.
  • Zajišťuje údržbu, podporu a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy rozvoj systému. 
  • Prostřednictvím zákaznické linky poskytuje technickou podporu, konzultační a poradenské služby uživatelům z řad dopravních úřadů.