eTesty

naseprojekty
naseprojekty

Co přináší?

  • Informační systém eTesty Ministerstva dopravy slouží k podpoře evidence výuky, výcviku a k vedení záznamů o průběhu zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění.
  •          Koncovými uživateli jsou zájemci o řidičský průkaz, pracovníci autoškol, zkušební komisaři a žadatelé o odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly.

  •          Uchazeči o řidičská oprávnění skládají od července 2006 zkoušky výhradně v elektronické podobě, čímž se zvýšil důraz na jejich odborné znalosti a zamezilo se případným nežádoucím manipulacím s výsledky testů. Teoretické zkoušky v systému eTesty probíhají online na úřadech obcí s rozšířenou působností po celé republice.

  •          Široké veřejnosti je aplikace přístupná na webu etesty2.mdcr.cz/, kde si zájemci mohou své znalosti otestovat nanečisto.

Role CENDIS

  • Státní podnik CENDIS systém eTesty pro Ministerstvo dopravy provozuje a zajišťuje jeho bezproblémový chod. Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zajišťuje rozvoj systému.
  •          Poskytuje služby uživatelské, aplikační a konzultační podpory a projektového řízení.

  •          Prostřednictvím zákaznické linky poskytuje technickou podporu, konzultační a poradenské služby uživatelům z řad dopravních úřadů.

  •          Dle požadavků objednavatele zajišťuje postupné začleňování nových testových otázek a výukových a vzdělávacích videí a animací do systému eTesty.