Kariéra

Náš tým pracuje na zlepšení státních systémů, se kterými se lidé potkávají na každém kroku. Hledáme specialisty, kteří mají chuť budovat jednodušší státní správu a vyvíjet systémy, které ulehčují život. Rádi mezi sebou přivítáme šikovné lidi se zájmem podílet na vývoji klíčových projektů České republiky.

Modernizujeme dopravu a tvoříme nové systémy pro miliony uživatelů. Přidejte se k nám!

Na čem budete pracovat

Pracujeme pro Ministerstvo dopravy – podílíme se na rozvoji a provozu systémů, ale také vyvíjíme zcela nové věci:

 Spravujeme systém digitalizace řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti, informační systém Digitálního tachografu

 Pracujeme na aplikacích pro výkon státního odborného dozoru nebezpečných přeprav v silniční dopravě

 Zavádíme systém jednotného tarifu na české železnici, který umožní cestovat na jednu jízdenku vlaky všech dopravců i návaznými spoji

 Máme v portfoliu řadu dalších zajímavých projektů, které obyvatelům Česka zjednoduší kontakt s úřady

Něco málo o nás

Státní podnik CENDIS vznikl 15. července 2015 k plnění zakázek zejména pro zakladatele a jemu podřízených organizací, kterým je Ministerstvo dopravy České republiky. CENDIS je držitelem certifikátu NBÚ pro seznamování s informacemi do stupně utajení „důvěrné“. Misí CENDIS je být spolehlivým dodavatelem komplexních ICT služeb a partnerem státní správy pro tvorbu a realizaci jednotné ICT strategie Ministerstva dopravy. Chceme se podílet na zvyšování úrovně a efektivity fungování státní správy a spolupracovat na kvalifikovaném rozvoji poskytovaných služeb občanům Česka.

/