Sleva Osoby invalidní ve třetím stupni

Discount and commission concept represented by percentage sign
Discount and commission

Sleva Osoby invalidní ve třetím stupni

Informace pro cestující

Od 1. července 2022 je stanovena nová sleva ve veřejné drážní a silniční dopravě. Na základě této slevy jsou cestující, kteří pobírají invalidní důchod s invaliditou ve třetím stupni, oprávněni pořizovat jízdní doklady na pravidelné spoje v oblasti veřejné drážní a veřejné linkové dopravy (s výjimkou městské hromadné dopravy) za cenu 50 % z obyčejného jízdného. Stačí mít QR kód od ČSSZ a při nákupu jízdenky OneTicket vybrat příslušný tarif pro invalidy třetího stupně. Více informací pro cestující – otázky a odpovědi

Informace pro dopravce

Cestující s nárokem na slevu pro invalidy třetího stupně se ve veřejné drážní a silniční dopravě (s výjimkou městské hromadné dopravy) od 1. července 2022 prokazují QR kódem a předložením průkazu totožnosti. Více informací pro odbornou veřejnost – otázky a odpovědi