Organizační struktura

Orgány podniku

Orgány podniku jsou ředitel a dozorčí rada. Ředitel je statutárním orgánem podniku, který řídí činnosti podniku a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou zákonem vyhrazeny do působnosti zakladatele. Ředitele jmenuje a odvolává ministr dopravy. Ředitel jmenuje a odvolává dva zástupce ředitele podniku s určením jejich pořadí. První zástupce ředitele zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti, druhý zástupce zastupuje ředitele v době nepřítomnosti ředitele a prvního zástupce ředitele. Zastupování ředitele v době jeho nepřítomnosti provádí příslušný zástupce ředitele v plném rozsahu pravomocí a odpovědností ředitele. Dozorčí rada je tříčlená, dva členové dozorčí rady jsou jmenování zakladatelem, jeden člen dozorčí rady je zvolený zaměstnanci podniku.

Vedení státního podniku

Ing. Jan Paroubek
Pověřený řízením podniku

Ing. Petr Moravec
2. zástupce ředitele

Dozorčí rada

Ing. Richard Ščerba
Předseda dozorčí rady

Ing. Miroslav Honzík
Člen dozorčí rady

Ing. Bc. Petr Jilemnický
Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci 

Organizační struktura

Kliknutím otevřete schéma v plném rozlišení