Portál dopravy

Co přináší?

  • Představuje moderní personalizované samoobslužné místo pro přístup ke službám veřejné správy.
  • Sdružuje dopravní služby státu. Díky tomuto sjednocení a digitalizaci dopravních agend se zjednodušily a urychlily procesy, s nimiž občané přicházejí do styku.
  • Nabízí digitální dopravní služby pro řidiče; vlastníky a provozovatele automobilů; majitele, provozovatele či vůdce lodí; majitele či provozovatele letadel a piloty; zpřístupňuje další služby na jednom místě.
  • Umožňuje občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, například podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu a to i o zrychlené vyřízení řidičského průkazu do pěti pracovních dnů, tzv. BLESKY. Podávat žádosti o prodloužení platnosti lodního osvědčení pro malá a rekreační plavidla, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o přestupcích i o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod.

Role CENDIS

  • Projekt pro Ministerstvo dopravy technicky vyvinul státní podnik CENDIS a provozuje ho.
  • Zajišťuje údržbu, podporu a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy rozvoj systému.
  • V rámci zákaznické linky poskytuje technickou podporu, konzultační a poradenské služby uživatelům z řad občanů i úředníků.