Informace zveřejňované o povinném subjektu

Informace zveřejňované o povinném subjektu

1. Úplný název povinného subjektu

CENDIS, státní podnik

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, vč. podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa 
viz odkaz

4.2 Adresa úřadovny
viz odkaz

4.3 Úřední hodiny 
Po – Pá 08:00 až 14:00

4.4 Telefonní čísla 
225 131 367

4.5 Čísla faxu
faxem nedisponujeme

4.6 Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem  
https://www.cendis.cz 

4.7 Adresa e-podatelny

 

5. Případné platby lze poukázat

platební údaje jsou vždy součástí výzvy k úhradě nákladů

6. IČ

00311391

7. DIČ

CZ00311391

8. Dokumenty

9. Žádost o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna Ministerstva dopravy ČR:

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, 110 00

Po 7:45 – 17:00
Út 7:45 – 16:15
St 7:45 – 17:00
Čt 7:45 – 16:15
Pá 7:45 – 16:15

nebo

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí CENDIS, státní podnik, o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Lhůta pro podání odvolání je 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. CENDIS, s.p., předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

Nesouhlasí-li žadatel s postupem CENDIS, s.p., při vyřizování žádosti, může podat u CENDIS, s.p., do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace písemně nebo ústně stížnost. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, CENDIS, s.p., předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám nevyhoví. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.