Digitalizace a rozvolnění agendy řidičů

titul_ridicaky
titul_ridicaky

Digitalizace a rozvolnění agendy řidičů

Co přináší?

Významně usnadňuje proces získání nebo výměny řidičského průkazu a zefektivňuje práci úřadů. Není nutné žádat v místě trvalého bydliště, vše lze vyřídit na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností. Nový systém bezpečněji nakládá s citlivými osobními údaji a upouští od tištěných fotografií díky přechodu na digitální verzi. Projekt pomocí nejmodernějších technologií vytvořil funkční propojení databází digitalizovaných materiálů a ulehčil celý proces žadatelům i úřadům.

Proč je důležitá?

Reaguje na legislativní změny, které vyžadují ICT řešení pro digitalizaci fotografií a podpisů žadatelů o řidičský průkaz nebo průkaz profesní způsobilosti řidiče. 

Zapadá do filozofie propojení úřadů, jež mohou navzájem sdílet citlivé informace, ale také umožnit žadatelům vyhnout se zdlouhavému cestování do místa trvalého bydliště.

Kdy bude hotovo?

Spuštěno v červenci 2018

Jak je na tom teď?

Dokončeno, v provozu 100%

Pověření, cíle a naše zapojení

Z čeho vychází

Legislativní změny v roce 2017 umožnily upravit dosavadní praxi podávání žádostí o doklady potřebné k řízení vozidel. Řidičské průkazy, průkazy profesní způsobilosti či paměťové karty digitálního tachografu se musely do července 2018 pořizovat vždy na adrese trvalého bydliště. To v mnoha případech znamenalo cestovat několik hodin pouze kvůli podání žádosti. 

Součástí žádosti musela být i papírová fotografie. Taková praxe značně zatěžovala obě strany a činila celý proces těžkopádným, navíc pro žadatele byla i finančně náročná kvůli pořizování papírové fotografie a cestování do místa trvalého bydliště.

Co projekt řeší

Realizace pokrývala pět klíčových bodů:

  • softwarové úpravy v informačních systémech Centrální registr řidičů a Digitální tachograf;
  • zajištění možnosti pořízení digitální fotografie a digitálního podpisu přímo u přepážky v každé obci s rozšířenou působností (ORP);
  • procesní změny spojené se změnami v podávání žádostí o vydání dokladů;
  • školení uživatelů a přizpůsobení funkcí v dotčených informačních systémech;
  • testování přímo na pracovištích agend řidičů.

Vedení projektu

Vedením a koordinací činností projektu Digitalizace fotografií a podpisů a částečné rozvolnění místní příslušnosti pro dopravněsprávní agendy na základě zákona č. 199/2017 Sb. byl pověřen státní podnik Cendis a manažerem odpovědným za zdárný průběh všech potřebných kroků byl zástupce ředitele Ing. Jan Paroubek.

Na Ministerstvu dopravy byl za projekt věcně odpovědný Mgr. Stanislav Dvořák, ředitel odboru agend řidičů.

Zapojená pracoviště ORP