Zapojení pracoviště do systému

Informace pro zapojení pracoviště do systému

Technické zajištění provozu

Vybavení pro pořízení fotografie a podpisu

Zařízení pro pořízení fotografií a podpisů zajistí Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím státního podniku Cendis.

Cendis je odpovědný za vývoj softwaru pro pořízení digitalizovaných fotografií a podpisů; a za správné fungování celého systému.

Je také pověřen zajištěním odpovídajícího hardwaru, tedy zařízení pro pořízení fotografií a podpisů, a zajištěním vzájemné kompatibility a návaznosti se všemi ostatními informačními systémy, včetně přenosu pořízených fotografií a podpisů do těchto IS.

Provoz a podpora softwaru a hardwaru

Cendis je odpovědný za provoz a podporu softwaru a hardwaru nutných pro pořízení digitalizované fotografie a digitalizovaného podpisu.

Stejně tak je Cendis odpovědný za aktualizace softwaru.

Úpravy interiéru pracovišť a PC

Odpovědnost za přípravu a úpravy pracovišť agendy řidičů podle doporučení MD ČR je na straně každé obce s rozšířenou působností.

Obdobně je nutné pro bezzávadový provoz systému zajistit potřebné IT vybavení s doporučenou konfigurací.

Náklady s případnými úpravami a vybavením nese každá obec s rozšířenou působností. Tyto náklady budou ORP kompenzovány nárůstem poplatků souvisejících s předmětnou zákonnou úpravou.

IT zařízení a konfigurace

Požadovaná konfigurace PC na pracovišti agendy řidičů

Pro provoz aplikací Foto a Podpis je doporučená minimální konfigurace pracovní stanice na přepážce:

 • počítač s architekturou Intel, klávesnice, myš;
 • operační paměť 4 GB s minimálně 500 MB volné kapacity pro provoz SW;
 • 500 MB volného diskového prostoru pro instalaci a provoz;
 • operační systém Windows 10;
 • volný vstup USB 2.0 a výše;
 • pokud bude kabel delší než 5 m, je potřeba aktivní kabel;
 • připojení k internetu – nepředpokládáme potřebu navýšení proti stávajícímu stavu.
  Předpoklad vychází z výpočtu průměrného počtu vyřizovaných dokladů za jeden den na pracovišti. IS CRŘ a IS DT již nyní pracují s digitalizovanými údaji v ORP. Většina fotografií je v cílovém stavu využívána z ISZR.

Dále se obecně předpokládá:

 • internetový prohlížeč – Internet Explorer verze 8 a výše;
 • antivirové zabezpečení (při použití software firmy Kaspersky bude nutné kontaktovat helpdesk).
Může být fotoaplikace nainstalována na sdílený síťový disk (běžně mapovaný ve stanici)?

Ano, na základě praktických zkušeností je takové řešení možné za předpokladu dostatečné rychlosti a spolehlivosti přístupu na sdílený disk.

Bude aplikace podporovat technologii VDI – budeme moci aplikaci provozovat na virtuálních desktopech?

Ano; je však nezbytně nutné, aby bylo prostředí nastaveno tak, že prostřednictvím standardních ovladačů zajistí přístup k USB zařízením (kamera, signpad).

Základní podmínky pro pořízení fotografií

Umístění kamer
 • Optimální umístění kamery je 100 cm od foceného objektu, maximální rozmezí je od 90 do 180 cm.
 • Doporučujeme fotit žadatele vsedě, protože u sedících osob se zmenšuje rozdíl mezi malou a velkou postavou, která je pak také více v klidu. Pro korekce výšky lze použít polohovatelnou židli.
 • Kamera by měla být umístěna přibližně ve výšce očí žadatele.
 • Nemusí být fixována pevně k nějakému úchytu, lze použít malý stativ nebo kameru volně položit na vhodně vysoké místo jen v případě focení.
 • Je možné umístění i podélně okolo přepážky, důležité je dodržení vzdálenosti, pozadí a vhodného osvětlení.
 • Možné způsoby umístění kamer jsou uvedeny na ilustračních obrázcích.
Pozadí
 • Pozadí za žadatelem musí být jednotné, doporučená je bílá barva s 18 % šedi (RAL 7035).
 • Pozadí může být z jakéhokoli materiálu, pokud bude splněna podmínka barevnosti (zeď, dřevo nebo lamino, fólie atd.).
 • Vzdálenost pozadí od žadatele není důležitá.
Osvětlení
Velice důležitým parametrem je vhodné osvětlení.
 • Je nutné zajistit osvětlení minimálně 450 luxů.
 • Vhodné je nepřímé světlo, aby nevznikaly na obličeji žadatele stíny (pod nosem, očima apod.) ani odlesky brýlí.
 • Doporučujeme konzultaci s odborným pracovníkem (nejlépe fotografem) a po instalaci zařízení během zkušebního provozu vyzkoušet různé druhy a pozice osvětlení.
Pracoviště referenta
 • Pracoviště referenta s počítačem by mělo být co nejblíže k žadateli, aby spolu mohli při pořizování fotografie komunikovat.
 • Podobně je třeba přihlédnout k nutnosti propojení kamery a podpisového tabletu kabelem USB s počítačem.
 • Fotografie bude pořízena z počítače, kde se zpracovává žádost; každý počítač bude mít svoji vlastní kameru a svůj podpisový tablet. Pokud bude na pracovišti jedno vhodné místo na focení žadatele, budou všechny kamery umístěny na tomto místě vedle sebe nebo pod sebou.
 • Nejdelší vyzkoušená a funkční varianta je s 15m aktivním kabelem (nutno brát v úvahu vedení kabelu po zdech, okolo místnosti a podobně). S ohledem na připojení i nutnou komunikaci s klientem doporučujeme co nejmenší vzdálenost pracoviště referenta a přepážky.
Průběh focení
Samotné focení probíhá přímo z počítače referenta. S ohledem na vhodné umístění kamery  kamera sama najde obličej žadatele, vycentruje ho, ořízne na požadované parametry a kliknutím na příslušné tlačítko vytvoří snímek. Z obrázku níže je zřejmé, že pracovní rozsah kamery je vcelku velký, v kterékoli části zorného pole je kamera schopna žadatele najít a provést vše potřebné. Takto lze eliminovat drobné rozdíly ve velikosti žadatele, případně to, jestli sedí přímo proti kameře, nebo lehce po stranách. Výstupem je fotografie přímo ve formátu pro řidičský průkaz nebo kartu řidiče.

Náhledy možného řešení pracoviště

První typ je ideální případ, kdy za žadatelem je zeď nebo jiná plocha, která může tvořit pozadí fotografie.
Pro stažení obrázku ve formátu pdf klikněte na obrázek
Vzorové pracoviště č. 1
Jako typický příklad lze ukázat pracoviště agendy řidičů v Říčanech. Druhá varianta je vzorem pro případ, kdy je za pracovištěm volná plocha a je možné zřídit částečnou zástěnu ve tvaru písmene L.
Pro stažení obrázku ve formátu pdf klikněte na obrázek
Vzorové pracoviště č. 2
Podobné, zrcadlově otočené řešení zvolili v Plzni.
Plzeň
Třetí varianta je možná, pokud již nyní je vhodné pozadí z boku přepážky nebo je místnost malá a uzavřená, kde nelze fotit od přepážky kvůli nevhodnému pozadí (např. dveře).
Pro stažení obrázku ve formátu pdf klikněte na obrázek
Vzorové pracoviště č. 3
Obdobně se bude fotit v Železném Brodě proti boční zdi vedle přepážky.
Železný Brod
Další varianta je podobná jako u č. 2, ale s možností využití jedné mezistěny a příček ve tvaru T.
Pro stažení obrázku ve formátu pdf klikněte na obrázek
Vzorové pracoviště č. 4
Příkladem složitého řešení problému může být pracoviště v Nymburce, kde dispozice pracoviště i absence jiných vhodných prostor pravděpodobně povedou ke zřízení určitého druhu mobilního pozadí za klientem u přepážky č. 3.
Nymburk