Začínáme. Řidičáky nově.

Dne 1.7.2018 byly v ostrých testech otestovány úpravy v informačních systémech Centrální registr řidičů i Digitální tachograf. Testy skončily úspěšně a systém je připraven k běžnému provozu.

CENDIS, s.p., děkuje všem, kteří se na vývoji a úpravách podíleli a všem přeje hodně úspěchů při běžném provozu, který občanům přinese větší pohodlí při žádostech o řidičské průkazy a karty do digitálních tachografů. Díky také všem obcím s rozšířenou působností za spolupráci při implementaci a testech.